Om oss

Veigutta AS ble etablert i 2008, og har siden oppstarten opparbeidet seg en betydelig kundemasse. De fleste av våre tjenester er relatert til trafikksikringsarbeid på vei. Våre samarbeidspartnere er private entrepenører, stat og kommune. Alle våre ansatte/medarbeidere har gjennomgått godkjent kurs i henhold til håndbok N-301 Statens Vegvesen/Vegdirektoratet, samt førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestarter. Vi har en stab med stor kompetanse og bred erfaring innen trafikksikringsikring på vei. Veien er Norges farligste arbeidsplass, derfor utvikler Veigutta AS kontinuerlig sitt trafikksikringsarbeide i den hensikt å trygge trafikanter og arbeidere på best mulig tenkelige måte. Vi er på veien for din sikkerhet.

 
 
 
 

Visjoner

 • Bli ledende på utleie av utstyr og mannskaper, sperringer, skilting og manuell dirigering, samt montering av utstyr i tilknytning til vei og tunnel.
 • Best på sikkerhet og det meste innen moderne løsninger
 • Driver med sunn økonomi og et godt arbeidsmilø.
 • Fornøyde kunder på alle nivåer.

Hva vi kan tilby

 • Godkjent av SVV for sperringer og arbeidsvarsling på alle typer vei.
 • Godkjent av BYM i Oslo for midlertidig skilting.
 • Utarbeidelse av alle typer arbeidsvarslingsplaner.
 • Alle typer kurs innen arbeidsvarsling.
 • Solid arbeidsstokk med bred erfaring innen vårt virkeområde.
 • Bred kompetanse innen montering av portaler, master, skilt og støtputer.
 • Konkurransedyktige priser.
 • Kort responstid.
 • Solide samarbeidspartnere med tilgang til store materielle ressurser av alle typer.
 • Hovedkontor lokalisert i Ytre Enebakk.

Oppdragsreferanser

 • Bjørvikaprosjektet: Montering av samtlige kabelstiger, vifter og annen infrastruktur.
 • Skilting for vårrengjøring i Oslo 2009 og 2010.
 • Montering av skilt og master på E6 Espa og E6 Hvam-Gardermoen-Hvam.
 • Driftspatruljer for Oslo Vei og for Kolo Veidekke i Vestfold.
 • All arbeidsvarsling på to parseller i.f.m. 4-felts motorvegprosjektet i Vestfold (NCC og Veidekke).
 • Beredskap, driftspatrulje og sperringer i.f.m. utbygging E6 Gardermoen-Dal.
 • All arbeidsvarsling i.f.m. asfaltkontraktene i Akershus for NCC 2012.
 • Sperringer E18 Sande – Asker i.f.m. reparasjon av autovern, for Mesta.
 • Mange store og små oppdrag for: Visafo AS, Swarco Norge AS, AF Gruppen, Bane Nor, Askim Entreprenør AS, Hæhre, Implenia, Carl C. Fon, Mesta, HAB og mange fler.
 

Noen av våre samarbeidspartnere: